En kreativ teambuilding-övning är att ge deltagarna en uppgift. Gärna att de får bygga något tillsammans.