Bygga träkoja

Många vuxna har ljusa barndomsminnen från spännande lekar i träkojor. Det var platser där man fick vara ifred som barn och där man kunde berätta hemligheter och kanske sysselsätta sig med små projekt som vuxna annars kunde ha haft åsikter om… Det är svårt att smyga sig på en trädkoja obemärkt och det fungerar lite på samma sätt som äldre tiders borgar och andra försvarsanläggningar i och med att de ”skyddar” dem som vistas i kojan. Att bygga en koja kan också vara ett intressant projekt under vilket man lär sig viktiga saker om verktyg om virke. Särskilt om det sker under överinsyn från en händig vuxen. Googlar man på träkoja idag hamnar träkojor i dataspel högt upp i sökning. I den här texten ska vi dock hålla oss till traditionella kojor i riktiga träd. Hur bygger man säker? Kan träkojor vara något för vuxna? Det är två av frågorna som vi ska försöka besvara.

Ett extra rum

En träkoja är faktiskt inte bara för barn utan kan vara ett utrymme med många användningsområden om det handlar om ett gediget bygge. Om man bygger den på sin egen tomt har man ett extra rum att tillgå och som kan inredas utifrån de behov man har. Det gäller dock att man inte bygger för stort, då kan bygglov krävas. Man kan heller inte bygga för nära en grannes tomt utan att ha fått tillstånd. En stor fördel med träkojor är att man kan bygga oavsett hur brant marken sluttar och att man, genom själva trädet, får ett stabilt fundament att utgå från. Byggkostnaderna blir därför inte särskilt stora. Kojan är även skyddad från den fukt som tränger upp från marken. Å andra sidan kan man få problem med skadeinsekter som trivs i träd. Handlar det om ett lite mer permanent bygge gäller det dock att välja träd med omsorg och tänka på att träd växer och förändras med åren. Utgår man från mer än ett träd får bygget extra stabilitet och kan dessutom göras större.

Så bygger du säkert

Många som gör sig en bild av en träkoja ser den högt uppe i ett träd med fin utsikt över omgivningarna. Hög höjd innebär dock risker och man ska inte bygga högre än att man klarar ett eventuellt fall utan allvarliga skador. Det är viktigt att satsa lite extra på stegen eller trappan man använder för att komma in i kojan. Många olyckor sker medan vi klättrar och förlorar greppet. Själva byggfasen är också ett känsligt moment eftersom man då ofta behöver hålla balansen medan man hanterar tunga verktyg. Om kojan har ett tak som kan fungera som utkiksplats är det viktigt att det finns ett räcke att hålla sig i. med en bra stubbfräs kan du slipa ner vassa rötter runtomkring kojan, det är mycket viktigt ur säkerhetshänseende. Det ska dock sägas att säkerhet inte bara handlar om dig och alla andra som använder kojan. Ett bygge ska även vara säkert för träden. Var försiktig med spikar och använd gärna rep för att säkre delar av bygget.