Kubb

Kubb är idag en populär sommarlek och aktivitet, som de flesta svenskar ägnar sig åt någon gång varje sommar. Leken, eller spelet, blev populärt under 1990-talet, då det började säljas på Gotland i början av årtiondet. Det hävdades då att kubb är ett gotländskt spel som har anor ända sedan vikingatiden – denna information stod att finna i spelreglerna med de köpta kubbspelen. Det finns dock inga historiska referenser till spelet kubb innan det började säljas på 1990-talet, varför sanningshalten i detta påstående kan ifrågasättas. Däremot liknar kubb till viss del olika kägelspel som spelades långt tillbaka i tiden, och det är möjligt att kubb har ett gemensamt ursprung från dessa spel.Kubb_Cornwall

En stor skillnad med kubb jämtemot andra kägelspel är dock att kubb spelas i två lag mot varandra, vilket sannolikt är en av anledningarna till att det har vuxit så snabbt i popularitet. Man kan antingen spela en mot en, eller ha flera spelare i två lag. Kubb spelas på en rektangulär spelplan, där standardmåtten är 5 x 8 meter. Denna kan markeras av hörnpinnar, men det är inte nödvändigt. På denna plan ställer man ut de olika pjäserna. Kungen, den största pjäsen, ställs i mitten av planen. Tio stycken kubbar ställs sedan upp längs med planens kortsidor, fem på varje sida. Till spelet hör också sex stycken kastpinnar. Spelet går ut på att lagen ska försöka slå ned varandras kubbar med kastpinnarna. När samtliga kubbar är nedslagna i motståndarens lag, får spelarna börja kasta mot kungen. Det första laget som slår ner kungen har vunnit.

När man spelar med familjemedlemmar och vänner är det vanligt att alla har sin egen version av reglerna. Sedan år 1995 anordnas dock VM i kubb på Gotland, och i dessa tävlingar finns strikta regler. Bland annat gäller där att om man slår ner kungen innan alla kubbar är rensade från motståndarens sida, så har man förlorat automatiskt.

För att man ska kunna ställa ut de olika pjäserna i kubb utan några problem, och för att spelet ska bli rättvist, är det viktigt att man har en jämn och fin gräsmatta på tomten. Du hittar ett stort utbud av gräsklippare och annat du behöver för att sköta din gräsmatta på Byggmax.se.