Den livsviktiga leken

 

Människan har ägnat sig åt lek sedan tidernas begynnelse. Leken är en naturlig del av såväl barn som vuxnas liv och ärChildren Having Fun And Balancing On Tree In Fall Woodland ett sätt att skapa glädje och nöje men också ett sätt att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och fantasi. Dessutom bidrar den till att befästa det sociala samspelet samt fyller livsviktiga funktioner i det att den kan hjälpa barn att bearbeta traumatiska händelser. I leken lär sig barnen om normer och verklighetens gränser, vad som accepteras och vad som inte gör det. Redan i det antika Grekland diskuterade man lekens grundläggande betydelse för det livslånga lärandet, samt dess betydelse för den didaktiska och pedagogiska utvecklingen.

De olika lekarna

Man brukar dela in leken i olika stadier som inträder vid olika tidpunkter i ett barns liv. Men dessa lekar hoppar barnet emellan även efter att de nått nästa utvecklingsfas, och även vuxna ägnar sig självklart åt ett flertal av dessa, både medvetet och ibland omedvetet.

Man talar ofta om rollekar, regellekar och fantasi- eller låtsaslekar. Att finna glädje i en farlig dinosaurie som kommer för att äta upp hela stadens befolkning är fantasi och något som de minsta barnen ofta spenderar tid med. Rollekar kräver mer av barnet, att kunna föreställa sig att man är en mamma som går till jobbet, hur en mamma beter sig och vilken relation hon har till de övriga i familjen. Regellekar används oftast av barn mellan sju och tio år och hit räknas exempelvis kurragömma, brännboll eller kull. För att kunna tillämpa regellekar i en barngrupp måste deltagarna ha uppnått en viss nivå av förmåga till uppmärksamhet, turtagning, aktivt deltagande och förstående.

Vuxnas ansvar

Även om barn oftast leker frivilligt och självgående så behöver de ibland vuxnas hjälp för att utveckla leken och ge den mening. Det nyfödda barnet samspelar med sin förälder genom tittut-lekar, roliga ljud, mimik Kids holding colored paper on table in kindergartenetcetera. Här grundläggs den lilla människans syn på turtagande, ömsesidighet, lust, lek- och livsglädje, tillit och trygghet.

I leken utvecklas bland annat barnets sociala, fysiska, emotionella och intellektuella förmågor. Här grundläggs normer och värderingar och barnets syn på omvärlden. En vuxen bör därför alltid övervaka leken, för att på bästa sätt kunna vägleda.

Dessutom är det ju fantastiskt roligt att leka även för oss vuxna. Och är vi med i matklubben, det vill säga de av oss som verkligen uppskattar äta mycket och ofta av god mat, så är leken även en fantastisk träningsmetod.