Att synliggöra det osynliga

Leken att synliggöra det osynliga är en så kallad språklek i form av en stafett. Utmaningen för deltagarna är att i stafettform simulera en handling utan att ha tillgång till det föremål som handlingen förutsätter. Leken stimulerar deltagarnas fantasi och föreställningsförmåga. Det krävs av deltagarna att de lyckas se föremålet för sitt inre, framför sig och att de som känner det i sina händer, trots att det inte finns i rummet i dess fysiska form. Det här innebär att deltagarna det krävs eftertanke. Stafetten fokuserar på berättande, ordflöde – kommunikation kort och gott. Leken passar därför bland annat för teambuilding i Stockholm.

 

 

Förberedelser
För att inte tappa tempo kan lekledaren förbereda leken. För det första skriv ned ett anta föremål på enskilda lappar, exempelvis en kappsäck full med pengar på en lapp, en exklusiv smartphone på en annan. På motsvarande sätt kan man också teckna ned, en busig hundvalp, ett stort träd, en hög med ovikt tvätt. Gärna något eller några föremål som är otympliga eller på annat sätt svåra att bära.

 

Dela in i lag
Deltagarna delas in i lag om 4–5 personer. Lagen ska helst bestå av lika många deltagare. Om det inte är möjligt kan det exempelvis lottas vem i laget som får delta två gånger.

 

En lapp, ett föremål – i varje lag
I vardera laget förekommer samma föremål. En deltagare får en lapp med ett föremål. Nästa lagkamrat får ett annat föremål. Föremålen speglas alltså i motståndarlagen. Deltagarna får vare sig visa sina lappar för varandra eller berätta vad det står på lappen. Inte heller för sina egna lagkamrater.

 

Uppställning av lagen

De deltagande lagen ska ställa upp deltagarna i två köer. De ska finnas vid motsatta väggar i rummet. Leken inleds med att var deltagare ska bära över sitt föremål till den lagkamrat som står på tur på andra sidan av rummet. Därmed startar stafetten. Det handlar inte om att springa så fort som möjligt, vilket är viktigt att förklara. Poängen är att man inte man absolut inte ”tappar” föremålet. Meningen är ju att ens lagkamrater ska kunna ”se” vad det är man bär på. Under den här fasen av stafetten ska lagkamraterna inte säga vilket föremål det handlar om.

 

Stafettföremålet överlämnas
Då deltagaren lämnat över sitt föremål till sin lagkamrat, förvandlas föremålet automatiskt till det föremål som den lagkamraten ska bära (enligt den lapp vederbörande fick). Stafetten är slut när alla deltagare flyttat sina respektive föremål över rummet. Vinnarlaget är det lag som efter stafetten lyckats gissa alla föremål som lagkamraterna burit över rummet.

 

Rekvisita
Rekvisita behövs i form av penna och papperslappar.