Liftaren

Liftaren är ett utmärkt verktyg för möten som är inkluderande – där alla känner sig välkomna. I den här improvisationsövningen kan deltagarna ha roligt och ge sig hän. Övningen är en slags lek som bygger på att något härmas. Något som klart och tydligt visar på hur olika tillstånd och känslor kan smitta av sig på deltagarna eller på jobbet i arbetsgruppen.

 

Så här går det till
Skapa en ”bil” genom att placera fyra stolar, två fram och två bak. Tre deltagare tar plats i bilen. De bestämmer vem av dem som ska ”köra” bilen och i övrigt vilken relation de har till varandra. Känsloläget är neutralt inledningsvis. De övriga deltagare står antingen i kö eller så sitter de som åskådare – med undantag för en, liftaren. I tur och ordning, en åt gången blir var och en av deltagare liftaren. Då de sätter sig i bilen tar de med sig en känsla eller en attityd som de övriga i bilen ska försöka uppfatta. Sedan ska de härma känslan eller attityden så att alla i bilen innehar samma känsla eller tillstånd. Så snart man uppnått det sätter sig en av bilens passagerare i publiken. De som är kvar i bilen byter position, exempelvis kan en från baksätet bli chaufför och den före detta liftaren sätter sig i baksätet, innan man så tar upp en ny liftare. Därmed ska det etableras vilka roller man har på nytt och bestämmas vilka relationer det handlar om. Från början kanske det handlade om en familj, nästa gång om en grupp studenter, nästa gång ett gäng arbetskamrater.

Hitchhiking Thumb

Trafikpolis
Som ledare av övningen kan det behövas en trafikpolis. Deltagarna kan bli så fokuserade på dynamiken i gruppen så att de glömmer att ”köra bil”. Då kan ledaren spela trafikpolis och kanske uppmärksamma eventuella brister i körstil. Ledaren kan även ge coachande frågor att placera aktörerna i situationen och hålla fokus på aktiviteten. Då kan frågor som Vad finns det i bilen?, Vad ser ni utanför fönstret? passa att ställa till deltagarna.

 

Tips
Förbered med en bunt kort som det står olika känslotillstånd eller attityder på. Delas ut om deltagarna har svårt att komma på det eller om ledaren vill styra innehållet i leken. Liftaren får dra ett kort och läsa på det innan vederbörande tar plats i bilen.

 

Övningen passar särskilt bra då temat för en teambildande aktivitet är bemötande, värdskap eller bland annat arbetsmiljö. Övningen får deltagarna att skratta. Därigenom spänner de av på så sätt släpper de sina sociala masker och sina rädslor. Åtminstone för ett tag, så länge övningen varar, kanske längre än så…