Leka för att lära

Att det blir roligare att lära sig om undervisningen leker är inget nytt. Kunskaper som har erövrats genom lek stannar oftast längre i minnet. Ofta blir leken i skolan dock lätt bortglömd och mycket av inlärningen förvandlas till korvstoppning. Barnen studerar och lär sig måhända en hel del men ofta helt utan lust. Så blir skolan väldigt lätt tråkig och lärdomarna stannar bara kvar tills nästa prov. Att leka innebär att lära. Små barn lär sig saker och bearbetar sin värld genom lek. Därför bör en bra skola bedriva undervisning på ett lekfullt sätt.

Att undervisa med lek

Ett bra exempel på hur lek kan användas i undervisningen är en skola i Höganäs som studerar historia med hjälp av lek. stenåldern fick nytt liv genom lekar när arkeologen Ricky Wrentner besökte en lågstadieklass i Bruksskolan. Barnen fick leka och känna på olika material. På så sätt kan man lättare leva sig in i hur det är att leva i en annan tid och i en annan värld. Förhoppningsvis kan eleverna sedan tillgodogöra sig undervisningen bättre och kan se tillbaka på tiden i skolan med glädje. Lek i skolan innebär ju absolut också att man faktiskt lär sig fakta, det är dessutom troligare att faktan kommer att stanna kvar.

Lek och allvar

Naturligtvis innebär ett lekande inlärningssätt inte att skolan bara leks bort. Lek är ett sätt att lära i sin egen rätt och leken kan användas som komplement till undervisningen, eller som ingång till ett tema. Att leka i skolan innebär alltså inte att allt vad glosor och algebra är, glöms bort. Ett annat sätt att använda lek i undervisningen är att introducera eleverna till roll- eller strategispel. Genom att dela in eleverna i olika roller kan de själva lekande lära känna historien. Naturligtvis alltid som ett komplement till fakta och analys. För ett är säkert, barn som trivs i skolan kommer också att bättre tillgodogöra sig undervisningen.