Author Archive

Tafatt

För många känns sannolikt namnet ”tafatt” obekant, trots att leken det syftar på är en av

Kubb

Kubb är idag en populär sommarlek och aktivitet, som de flesta svenskar ägnar sig åt någon

Lekar för teambuilding

Att leka för att lära känna varandra eller för att lära sig att arbeta i grupp