Tafatt

För många känns sannolikt namnet ”tafatt” obekant, trots att leken det syftar på är en av de första man lär sig som liten, och en lek som de flesta leker under hela sin uppväxt. Anledningen är att varje region i Sverige har sitt eget namn på denna lek, ett namn som också brukar vara synonymt med det man utbrister i lekens hetta när man har sprungit ikapp sitt offer och således överfört rollen som jagare eller ”ha’n” på någon annan. Bara några namn som denna lek är känd som är kull (som framförallt används i Stockholmsregionen), kus (som används i Södermanland), pjätt (som används i Skåne), tatt (som används i Dalarna), jaga (som används i Norrbotten), lacken (som används i södra Norrland) och kacken (som används i Värmland).Jongensspelen_10

De flesta namnen är antingen varianter på ”ta” eller ”jaga”, vilket beskriver vad man gör i leken, eller ord som betyder ”lätt slag”, till exempel kull och pjätt. Detta syftar sannolikt på det lätta slag man ger en person som man fångat i leken, det som med en verbkonstruktion kallas att ”bli kullad” i vissa regioner.

Förutom namnet kan reglerna också variera i olika regioner och länder, men de gemensamma grundreglerna brukar vara att en person utnämns till jagare. Det är jagarens uppgift att springa ifatt och greppa tag i någon av de andra deltagarna i leken, som då får ta över rollen som jagare.

Tafatt är en lek med en flera hundra år lång historia. Det finns till exempel skriftliga belägg för att man lekte tafatt i Sverige från år 1687, där den kallas ”tag fatt på den”, eller ”ta fatt på thän”, som det stod i den ursprungliga texten. Ända fram till mitten av 1900-talet har leken stavats på olika sätt. Man kan dock med säkerhet anta att tafatt vid det laget, vid år 1687, redan hade lekts av barn i många generationer.

Ibland kan det kanske kännas som att man leker kull även som vuxen, till exempel med sina kolleger på arbetsplatsen. Om så är fallet, och man hela tiden måste jaga efter sina medarbetare för att något ska bli gjort, kanske du själv eller chefen för ditt arbetslag skulle ha nytta av en projektledarutbildning. Du hittar en utbildning som passar dig likaväl som din chef på Addskills.se.