Bygg och flyg en drake

En kreativ teambuilding-övning är att ge deltagarna en uppgift. Gärna att de får bygga något tillsammans. Något som kan vara roligt är att bygga en drake. Det behöver inte vara särskilt dyrbart vad gäller material. Man kan bygga den av vanligt tidningspapper. Klicka på länken för att få tydliga instruktioner om hur man gör. Då draken är klar kan deltagarna gå ut och testa att flyga draken i termiken, alltså de uppvindar och nedåtvindar som orsakas av att solen värmer marken.

 

Dela upp deltagarna i lag
Deltagarna i teambuilding-övningen delas in i lag om 3-4 lagmedlemmar. Företrädesvis på sätt som gör att alla kan delta i uppgiften.

 

Uppgiften
Inom en given tidsram ska laget/lagen bygga en drake. Antingen bestämmer man att de får göra den av valfritt material av olika slag som de kan välja att arbeta med för att få till en drake som det går att flyga med. Variera genom att dem allt det material som behövs för att bygga en. Då tiden löpt ut går lagen ut för att flyga sin drake.

Colorful Indian kites and string

 

Utvärdering
Då båda övningarna är avslutade är det bra om de respektive lagmedlemmarna får en möjlighet att diskutera vilken roll de tar i samarbeten. Frågor som Vem tog ledarrollen?; Vem drog sig undan?; Vad kan man göra för att få med de som inte ”tar för sig”? kan finnas nedskrivna på kort som stöd under diskussionen.

 

Prisudelning
För en trevlig avslutning kan man utse vinnare i olika klasser. Exempelvis bäst flygande drake, snyggaste drake och/eller mest innovativa drake. Även om de två senare kategorierna kan sakna flygförmåga.

 

Drakar lyfter i motvind
En del hävdar att Winston Churchills citat ”Drakar lyfter i motvind” enbart är en floskel. Fast det stämmer ju inte. I medvind är det stört omöjligt att få draken att lyfta – den pressas ned mot marken. Något som det är bra att vara medveten om då man möter motstånd, både i livet och i verksamheten.